Skyblock Commands

Commando Alias Beschrijving User Premium VIP Elite
/survival Naar survival server
/creative Naar creative server
/skyblock Naar skyblock server
/lobby Naar Lobby server
/kit Met /kit zie je kits die je kan doen, rank kits kunnen 1x per dag
/warp Met /warp zie je alle warps, met dit command ga je naar de plek toe
/tpa <naam> Vraag aan speler om naar die gene te teleporteren
/tpahere <naam> Vraag aan speler om die gene naar jou toe te teleporteren
/tpaccept /tpyes Accepteer de teleport
/tpcancel /tpno Weiger de teleport
/bid Mee bieden met een veiling (als die wordt gehouden)
/as unrent Je huur voor je shop opzeggen. (in je shop gaan staan)
/crate claim /crate Om crate keys te claimen (wel plek maken in je inventory)
/sb toggle Paneel aan de rechterkant aan/uit zetten
/trade <naam> Handel met een andere speler op een veilige manier
/ch <naam> Wissel van chatkanaal (G, R, L)
/is Hier kun je verschillende instellingen van je eiland aanpassen
/is w <naam> Warp naar het eiland van de gekozen speler
/is info Info van you eiland dit werkt ook alleen als je op je eigen eiland staat.
/is limits Dit geeft info over de aantallen en limiten van je eiland
/c Opent je challangelijst
/c c <challange> Leverd die challange 1x in
/backpack /bp Opent je rugzak
/workbench /wo Overal een crafting table
/feed Stilt je honger
/back Terug naar vorige locatie (ook te gebruiken als je dood ging)
/ext Blus jezelf als je in brand staat
/hat Zet item in je hand als helm
/dis <mob> Vermomd je in een mob (/dis laat je een lijst zien welke je kan)
/undis Zet de vermoming uit
/top Teleporteert je helemaal naar boven
/god Zet godmode aan/uit
/enderchest /ec Opent je enderchest
/ptime Zet jou tijd om (om dag en nacht te maken voor jezelf)
/heal Geeft je volle healt
/clear /ci Maak je inventory leeg