Survival Commands

Commando Alias Beschrijving User Premium VIP Elite
/survival Naar survival server
/creative Naar creative server
/skyblock Naar skyblock server
/lobby Naar Lobby server
/kit <kitnaam> Met /kit zie je kits die je kan doen, rank kits kunnen 1x per dag
/warp <warpnaam> Met /warp zie je alle warps, met dit command ga je naar de plek toe
/tpa <naam> Vraag aan speler om naar die gene te teleporteren
/tpahere <naam> Vraag aan speler om die gene naar jou toe te teleporteren
/tpaccept /tpyes Accepteer de teleport
/tpcancel /tpno Weiger de teleport
/home [naam] /h - /hoem Naar je eigen huis toe (meerdere homes mogelijk)
/sethome [naam] Locatie voor /home zetten. (naam erachter om meerdere homes te zetten)
/bid Mee bieden met een veiling (als die wordt gehouden)
/as unrent Je huur voor je shop opzeggen. (in je shop gaan staan)
/crate claim /crate Om crate keys te claimen (wel plek maken in je inventory)
/tntrun leave Hiermee ga je uit de TNTRun
/sb toggle Paneel aan de rechterkant aan/uit zetten
/spawn Naar de start plek van hobbel toe
/trade <naam> Handel met een andere speler op een veilige manier
/ch <naam> Wissel van chatkanaal (G, R, L)
/backpack /bp Opent je rugzak
/back Terug naar vorige locatie (ook te gebruiken als je dood ging)
/workbench /wo Overal een crafting table
/feed Stilt je honger
/dis <mob> Vermomd je in een mob (/dis laat je een lijst zien welke je kan)
/undis Zet de vermoming uit
/ext blus jezelf als je in brand staat
/spa hak enorm snel blokjes met een diamond pickaxe
/top Teleporteert je helemaal naar boven
/hat Zet item in je hand als helm
/walkspeed <#> Pas je loop snelheid aan
/fly Zet vliegen aan/uit
/god Zet godmode aan/uit
/powertool <command> Zet een command op een item (Met alleen /powertool haal je het command eraf)
/powertooltoggle Zet command op item aan/uit
/thru Door een muur heen teleporteren
/suicide Vermoord jezelf
/clear /ci Maak je inventory leeg
/enderchest /ec Opent je enderchest
/repair Repareert je item (Geen enchanted items)
/ptime Zet jou tijd om (om dag en nacht te maken voor jezelf)
/tc Snel bomen omhakken